ODPOVĚĎ NÁMĚSTKYNĚ LIPTÁKOVÉ NA NÁŠ DOPIS 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

1. NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA

Ing. Klára Liptáková

V Brně dne 14. ledna 2015

č. j.: MMB/001049/2015

 

Vážená paní předsedkyně,

 v souvislosti s Vaší žádostí ze dne 29. 12. 2014, ve které mne žádáte o sdělení závazného termínu projednávání podmínek kupní smlouvy prodeje domovního celku Merhautova 194,196,198, Vám sděluji následující.

Dosavadní pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor platí od roku 2007 a za tu dobu se změnila legislativa i ekonomická situace města. Nové vedení města považuje za nezbytné před pokračováním privatizace prověřit, zda dosavadní pravidla stále splňují legislativní, ekonomické i společenské potřeby, se zřetelem na všechny obyvatele města Brna. Vzhledem k tomu, že se zpracovává ekonomická a právní analýza prodeje obecních bytových domů, není proto možné podmínky kupní smlouvy prodeje domovního celku Merhautova 194,196,198 v současné době předložit voleným orgánům města Brna ke schválení.

Vážená paní předsedkyně, ujišťuji Vás, že vynakládáme maximální úsilí k nalezení správného postupu. O dalším průběhu privatizace Vás budeme informovat.

 

                                                                                     S pozdravem

                                                                                   Klára Liptáková v.r.

Vážená paní

Mgr. Elleni Karakeva

předsedkyně bytového družstva

Merhautova 194,196,198

613 00 Brno