ČLENSKÁ SCHŮZE 4.10. 2018 v 18:30 h

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi Bytového družstva Merhautova 194,196,198. Pozvánku naleznete v příloze.

Jedním z bodů je odvolání člena výboru BD - Pavla Sochora, který nás o to požádal z osobních důvodů.

Prosíme o účast, abychom nemuseli schůzi pro nedostatek členů opakovat. Pokud se schůze nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc svému náhradníkovi, která nemusí být notářsky ověřená. Program schůze je krátký, počítáme tak cca. půl hodiny až hodinu.

S pozdravem

Členové výboru družstva

 --------------------------------------------------------------------------------------

Program členské schůze,

Bytové družstvo Merhautova 194,196,198

 

1. Úvod, volba orgánů členské schůze

2. Hlasování o odvolání stávajícího člena Představenstva BD

3. Dlužníci - způsob vymáhání pohledávek od členů BD, hlasování o způsobu vymáhání pohledávek

4. Účetní závěrka BD, zpráva o hospodaření BD

5. Hlasování o návrhu na rozdělení FO, jednání o odkupu pozemku přiléhajícího k pozemku SVJ a jeho využití

6. Závěr

 Místo konání členské schůze: kancelář SVJ, Merhautova 198 (sklepní prostory), Brno

 

Datum a čas konání: 4. října 2018 v 18:30 hodin